Hợp đồng cho vay là gì

Chuyển sang ngân hàng cho vay tiêu dùng, người vay có nghĩa vụ nhất định và hợp đồng cho vay trở thành tài liệu chính sửa chữa các quyền và trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch.

Có thể trả nợ sớm?

Những suy nghĩ về việc trả nợ sớm không phải lúc nào cũng xuất hiện tại thời điểm phát hành một khoản vay, nhưng tốt hơn hết là bạn nên suy nghĩ trước. Một lệnh cấm trả nợ trước một khoảng thời gian xác định sau đó có thể gây ra nhiều rắc rối. Rốt cuộc, bạn sẽ không thể nhanh chóng trả hết khoản vay hiện tại, rút ​​ra các nghĩa vụ khác, trở thành chủ sở hữu đầy đủ của tài sản có được từ tín dụng. Nếu bạn quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bạn sẽ phải trả cho ngân hàng một khoản phạt hoặc một khoản phí bổ sung, có thể đạt tới vài phần trăm số tiền cho vay.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng ngân hàng không chống trả nợ sớm và bạn có thể nhanh chóng trả lại tiền để tiết kiệm khi trả quá nhiều.

Bạn sẽ phải trả bao nhiêu cho sự chậm trễ này?

Một phần thú vị khác của hợp đồng cho vay được dành cho các hình phạt cho việc vi phạm các điều khoản vay. Để không tuân thủ số tiền và điều khoản thực hiện thanh toán bắt buộc được chỉ định trong lịch trả nợ, ngân hàng sẽ thiết lập các khoản phí bổ sung hàng ngày làm tăng số tiền lãi tính trong thời gian trì hoãn. Tiền lãi và tiền phạt tăng có thể được tính dựa trên tổng số tiền của khoản vay hoặc số nợ còn lại, hoặc dựa trên số tiền thanh toán quá hạn. Nếu bạn vay tiền mặt, hãy chắc chắn xác minh thông tin này.

Khi vi phạm lịch trình một chút, thông tin về điều này được bao gồm trong hồ sơ tín dụng, vì vậy hãy thanh toán đúng hạn và một chút trước ngày đáo hạn. Số tiền thanh toán phải bao gồm phí nhận hoặc chuyển tiền. Trong trường hợp trì hoãn hơn 10 ngày, ngân hàng có thể bắt đầu thủ tục thu nợ còn lại và nộp đơn kiện lên tòa án. Tinh chỉnh thủ tục cho những hành động quyết định này để tránh những bất ngờ khó chịu.

Các nghĩa vụ của bên vay theo các điều khoản của hợp đồng cho vay có thể bao gồm yêu cầu thông báo cho ngân hàng về những thay đổi trong dữ liệu của người vay: thay đổi tình trạng hôn nhân, thay đổi tên, nơi cư trú thực tế hoặc địa chỉ đăng ký, nơi làm việc, thông tin liên lạc, mức thu nhập và thông tin khác.

Trong việc soạn thảo và nghiên cứu hợp đồng cho vay, không có chuyện vặt vãnh nào có thể bỏ qua. Mỗi cụm từ, đặc biệt được viết bằng chữ in nhỏ, có thể quyết định trong việc đánh giá lợi nhuận của khoản vay.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN